Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
yoghurt jogurt
yogi jogín
yogin jogín
yogurt jogurt
yoke jho
yoke jařmo
yokel křupan
yokemate družka
Yokohama město - Japonsko
yolk žloutek
yolked žloutkový
Yom Kippur Jom Kippur
yon viditelně vzdálený
yon onen
yonder viditelně vzdálený
yonder tamhle
Yonkers Yonkers
yonks doba
yoo-hoo haló
yore minulost
york vyřazení pálkaře v kriketu
York York
yorker outující pálkaře v kriketu
Yorker Yorker
Yost Yost
you ty
you vy
you tebe
you
you vás
you vám
you tobě
you tebou
you vámi
you all vy
you are jsi
you are jste
you are able můžeme
you are able můžeš
you are able můžete
you are going jdeš
You are under arrest! Jste zatčen!
you bet na mou duši
you bet to si zapiš za uši
you can můžeš
you can můžete
you can umíš
you can not nemůžete
you can t nemůžete
you cannot nemůžeš
you can´t nemůžeš
you d měl jsi
you d měl bys
you do not have nemáte
you do not know nevíte
you don t know nevíš
you don t say so! ale jděte!
you go jdete
you go jedete
you got dostala jsi
you have máš
you have máte
you have to musíš
you have to musíte
you know víš
you know víte
you know znáte
you ll budete
you ll budeš
you look vypadáš
you love milujete
you may můžeš
you may můžete
you may smíš
you must musíš

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy