Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
you must musíte
you needn t nemusíš
you re jste
you re not nejsi
you re thinking myslíš
you re welcome není zač
you re welcome! prosím!
you ride jedete
you see totiž
you see vidíte
you see vidíš
you sleep spíš
you ve ty jsi
you ve vy jste
you want chceš
you want chcete
you will hear uslyšíte
you will not nebudete
you will not be nebudete
you will see uvidíte
you would bys
you would byste
you-know-what ty víš co
you-know-who ty víš kdo
young mladý
young mladí
young nedospělý
young nezkušený
young začínající
young blood mladá krev
young boy chlapec
young generation dorost
young man mladík
young man jinoch
young man s mladíkova
young man s mladíkovo
young man s mladíkův
young wine burčák
young woman slečna
younger mladší
youngest nejmladší
youngish poměrně mladý
youngish pomladší
youngly mladě
youngster výrostek
youngster mladík
youngster mládenec
youngsters mladíci
your tvé
your tvůj
your váš
your vaše
your tvou
your tvoji
your vaši
your tvá
your tví
your tvoje
your vašeho
yours tvůj
yours váš
Yours sincerely Se srdečným pozdravem
yours truly váš věrný
yours truly s pozdravem
yourself sám
yourself sobě
yourselves vy sami
youse vy
youth mládež
youth mládí
youth jinoch
youth dorost
youth dorostenec
youth junák
youth hostel ubytovna pro mladé

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy