Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
zealous nadšený
zealously horlivě
zealousness horlivost
zealousness zanícenost
zebra zebra
zebra crossing přechod pro chodce
zebras zebry
zebu zebu
Zeiss Zeiss
Zeiss Zeiss
zeitgeist duch doby
Zen Zen
zenith zenit
zenith vrchol
zenithal zenitový
zeolite zeolit
zephyr vánek
zeppelin vzducholoď
Zeppelin Zeppelin
zero nula
zero nulový
zero vynulovat
zero zero
zero nulovat
zero nultý
zero žádný
zero discharge goal cíl nulového vypouštění
zero growth nulový základ/růst
zero hour kritický okamžik
zero hour hodina H
zero in zamířit (střelnou zbraň)
zero in zacílit
zero in on zaměřit na něco
zero in on zaměřit se na něco
zero in on soustředit se na něco
zero indicator nulový příznak
zero inflation nulová inflace
zero kill vyloučení nul
zero kill potlačení nul
zero lash nulová vůle
zero meridian hlavní poledník
zero meridian nultý poledník
zero meridian greenwichský poledník
zero population growth nulový populační přírůstek
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva
zero rating for VAT nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH)
zero-rated nezdanitelný
zero-sum s nulovým součtem
zero-sum game hra s nulovým součtem
zeroed vynulovat
zeroes nuly
zeroing nulování
zeros nuly
zeroth nultý
zest chuť
zest nadšení
zest elán
zest radost
zest pikantní příchuť
zest koření
zest říz
zest šmrnc
zestful nadšený
zestfully nadšeně
zestfulness nadšení
zesty pikantní
zesty plný nadšení
zeta zeta
zeugma odchylka od větné vazby
zeugma viceclenna podminena gramaticka vazba
Zeus Zeus
ZEV vozidlo s nulovými emisemi
Zhengzhou město - Čína
zibet cibetka
Ziegler Ziegler

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy