Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
zombie zombie
zombie mátoha
zombie nedomrlec
zonal zónový
zonally zónově
zonation pásmovitost
zonation zonálnost
zone pásmo
zone zóna
zone sampling zonační odběr vzorku (vody)
zones zóny
zoning členění města na pás
zoning pásmovitost
zoning zónování
zonk omráčit
zonk omámit
zonk otupět
zonk oblbnout
zonk out být mimo
zonk out být v rauši 
zonk out být v bezvědomí
zonk out být zkouřený
zonk out být pod vlivem alkoholu či drog 
zonked omámený
zonked otupělý
zonked mimo realitu
zoo zoologická zahrada
zoo zoo
zoobenthos zoobentos
zooid zooid
zooid tvor
zoological zoologická
zoological zoologický
zoological garden zoologická zahrada
zoologically zoologicky
zoologist zoolog
zoology zoologie
zoology fauna
zoom změna velikosti
zoom zvětšení
zoom bzučení
zoom bzučet
zoom across prosvištět - svištět - uhánět (přes něco nebo po něčem
zoom along prosvištět - svištět - uhánět (přes něco nebo po něčem
zoom in zvětšit
zoom in zvětšení
zoom in přiblížit
zoom lens transfokátor
zoom out zmenšit v objektivu
zoom out zmenšení
zoom over prolétnout prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho)
zoom past prolétnout prosvištět (nad něčím nebo kolem něčeho)
zoom up prudce stoupat-vylétnout- vyletět
zoomass zoomasa
zoomer transfokátor
zooming pádění
zooming svištění
zooming transfokace
zooming zvětšování
zoomorphism zoomorfismus
zoon zooid
zoophage zoofág
zoophagous masožravý
zoophenology zoofenologie
zoophilia zoofilie
zoophobia zoofobie
zoophyte zoofyt
zoophytic zoofytický
zooplankton živočišný plankton
zoos zoologické zahrady
zoospore zoospora
zoot suit páskovský oblek
zope cejn
Zorn Zorn
Zoroaster Zarathuštra

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy