Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
blurred rozmazaný
blurring rozmazání
blurry rozmazaný
blurt vyhrknout
blurt out rychle odpovědět
blush zčervenání
blush zčervenat
blush stydět se
blush zrudnout
blush začervenat se
blush červenat se
blusher růž
blusher červeň
bluster zuřit
bluster burácet
blusterer zuřivec
blustering bouřlivý
blusterous zuřivý
blusterous divoký
blusterous bouřlivý
blustery bouřlivý
Blythe Blythe
boa hroznýš královský
boa umělá kožešina kolem krku
boa hroznýš
boa constrictor hroznýš královský
boar samec
boar kanec
boar divočák
board šachovnice
board pult
board prkno
board lepenka
board palubní
board paluba
board kolegium
board bednit
board výbor
board rada
board tabule
board nastupovat
board nastoupit
board nasednout
board komise
board deska
board game desková hra
board of directors představenstvo
Board of Governors správní rada
board of management management
board up zabednit
boarded tápal
boarded bloudil
boarder strávník
boarding stravování
boarding strava
boarding formování
boarding bednění
boarding nastupování
boarding paluba
boarding nástup
boarding house penzion
boarding pass palubní vstupenka
boarding school internátní škola
boarding-house penzión
boardinghouse penzión
boardroom zasedací místnost
boards prkna
boards desky
boards tabule
boardwalk dřevěný chodník
boast pyšnit se
boast naparovat se
boast honosit
boast vychloubání
boast pýcha

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy