Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
boast chlouba
boast chlubení
boast pochlubit se
boasted chvástal
boaster chvastoun
boaster chlubílek
boastful vychloubačný
boastful chlubivý
boastfulness vychloubačnost
boastfulness chlubivost
boasting sebechvála
boasting chvástání
boasts chvástá
boat loďka
boat loď
boat člun
boat-race veslařské závody
boater slamák
boater slaměný klobouk
boathouse přístřešek pro loď
boating projížďka člunem
boatload lodní náklad
boatman převozník
boatman majitel půjčovny loděk
boatmen převozníci
boats čluny
boats lodě
boatswain loďmistr
boatyard doky
bob olovnice
bob kývnutí
bob houpat se
bob závaží
Bob Rob
Bob s your uncle vlivní lidé v příbuzenstvu
bob up vyskočit
bob up vynořit se
Bobbie ženské křestní jméno
Bobbie mužské křestní jméno
bobbin cívka
bobbing houpání
bobble bambule
bobby policajt
bobcat rys červený
Bobrow Bobrow
bobsled saně
bobsleigh boby
bobtail kupírovaný ocas
bobwhite křepelka viržinská
BOC But Of Course
bock druh černého piva
bod chlápek
bodacious troufalý
bodacious odvážlivý
bode věstit
bodega vinárna
bodega krčma
bodice korzet
bodied předpokládaný
bodies těla
bodiless beztělný
bodily tělesný
bodily tělesně
bodily fyzicky
bodily cavity tělesná dutina
boding předvídající
boding věštění
boding předtucha
boding předzvěst
bodkin bodec
bodkin nástroj šídlo
body trup
body korba
body sbor
body mrtvola

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy