Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
body tělo
body karoserie
body hlavní část
body základní část
body těleso
body bag pytel na mrtvoly
body builder posilující
body builder ten
body building výroba karoserií
body building posilňování
body count počet mrtvých
body count počet obětí
body covering pokrývka těla
body fluid tělesná tekutina
body guard tělesná stráž
body guard osobní ochrana
body hair ochlupení těla
body harm ublížení na těle
body language řeč těla
body length délka tělesa
body liquid tělesná tekutina
body lotion roztok po koupání
body odor tělesný pach
body odour tělesný pach
body of water vodné těleso
body part část těla
body servant osobní sluha
body shop opravna karosérií
body shop autodílna
body shop autoservis
body temperature tělesná teplota
body temperature teplota tělesa
body weight tělesná hmotnost
body weight tělesná váha
body weight hmotnost tělesa
body-building kulturistika
bodybuilding kulturistika
bodybuilding posilování
bodyguard stráž
bodyguard osobní strážce
bodyguard tělesný strážce
bodyguard tělesný ochránce
bodypaint malování na tělo
bodypaint malba na těle
bodyweight tělesná váha
bodywork karoserie
Boehme bohém
Boehmenism bohemenismus
Boeing Boeing
Boer Búr
Boer Boer
Boers Boers
BOF Birds Of a Feather
boffin výzkumník
boffin vědátor
BOFH Bastard system Operator From Hell
bog hák
bog bažina
bog močál
Bog hajzl
bog down zabořit
bog water regime bažinný režim (půdy)
Bogart Bogart
bogey strašák
bogey úder nad par v golfu
bogeyman strašák
bogeyman strašidlo
bogeymen strašáci
bogged zaseknutý
boggiest nejmočálovitější
bogging uvíznutí
boggle zavrávorat
boggle vylekat se
boggle your mind zmást tvou mysl
boggled vrávoral

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy