Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
boggled kolísal
boggled down zavalený
boggled down with work zavalený prací
boggles vrávorá
boggles kolísá
boggling vrávorání
boggy bažinatý
bogie podvozek
bogle strašák
bogle strašidlo
bogof dva za cenu jednoho
Bogota hl.m. - Kolumbie
bogs bažiny
bogus nepravý
bogus padělaný
bogus podvodný
bogus nesprávný
bogus falešný
bogy strašák
bogy bubák
bogy strašidlo
bohemia bohéma
bohemia bohémská čtvrť
Bohemia Čechy
bohemian bohém
bohemian bohémský
Bohemian Forest Český les
Bohemian Forest Šumava
Bohemians staří obyvatelé Čech
bohemith sexy
bohemith úžasný
Bohr Bohr
boil vyvářet
boil vyvařit
boil kypět
boil vřít
boil vařit se
boil vařit
boil uvařit
boil away vyvařit
boil down vyvařit se
boil down zestručnit
boil down zkrátit
boil down zhustit
boil over převařit
boil over překypět
boiled vařený
boiled oil fermež
boiler varník
boiler parní kotel
boiler kotel
boiler bojler
boiler feed water napájecí voda
boiler-room kotelna
boilerplate standardní text
boilers bojlery
boilers kotle
boilersuit montérky
boiling vaření
boiling mad velmi naštvaný
boiling point var
boils vaří se
Bois Bois
Boise hl.m. - Idaho v USA
Boise Boise
boisterous divoký
boisterous bouřlivý
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
boisterousness bouřlivost
BOL Best Of Luck
bola bola
bola ozdobný pásek na krk
bold drzý
bold nebojácný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy