Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bold odvážný
bold statečný
bold zřetelný
bold výrazný
bold tučný
bold strmý
bold smělý
bold flame vysoký plamen
bold-faced drzý
bolder tučnější tisk
boldest nejvýraznější
boldest nejtroufalejší
boldface tučné písmo
boldfaced nestoudný
boldfaced drzý
boldly výrazně
boldly troufale
boldly odvážně
boldness opovážlivost
boldness smělost
boldness odvážlivost
bole kmen
bolero bolero
boletus hřib
Boleyn Boleyn
bolide bolid
Bolivia Bolívie
Bolivian Bolívijec
boll palička lnu
boll palička bavlníku
bollard patník
bollix pokazit
bollock varle
bollocks phe!
bollocks bordel
bollox zpackat
bolo provázková vázanka
bolo filipínský nůž
bolo druh vázanky
bologna boloňský salám
bolometer bolometr
Bolshevik bolševický
Bolshevik bolševik
Bolshevik revolucionář
bolshevism bolševizmus
Bolshevist bolševik
Bolshevistic bolševistický
bolshy buřičský
bolster polštář
bolster poduška
bolster zesílit
bolster zvyšovat
bolster up podepřít
bolt čep
bolt šroub
bolt sešroubovat
bolt zašroubovat
bolt západka
bolt šíp do kuše
bolt out utíkat
bolt out utéci
bolt-hole útočiště
bolt-on našroubovatelný
bolted sešroubovaný
bolted prosetý
bolting sešroubovávání
Bolton Bolton
bolts šrouby
bolts šípy do kuše
bolus rozžvýkané sousto
bomb bombardovat
bomb puma
bomb pumový
bomb zničit bombami
bomb bomba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy