Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bomb around projížďka autem
bomb out vybombardovat
bomb up naložit bombardér
bombard bombardovat
bombarded bombardovaný
bombardier bombometčík
bombardier bombardér
bombarding bombardování
bombardment bombardování
bombardon bombardón
bombast bombastičnost
bombastic bombastický
Bombay Bombaj
bombed opilý
bombed bombardovaný
bombed-out zničený explozí
bomber bombometčík
bomber bombardér
bomber bombarďák
bomber bombový atentátník
bombers bombardéry
bombing pumový
bombing bombardování
bombings bombardování
bombs bomby
bombshell bomba
bombshell šokující zpráva
bon mot bonmot
bon vivant gurmán
bona fide důvěryhodný
bona fide v dobrém úmyslu
bona fides upřímnost
bona fides pravdivost
bona fides dobrý úmysl
bona fides bezelstnost
bonanza zlatý důl
Bonaparte Bonaparte
Bonaventure Bonaventure
bonbon bonbon
bond bond
bond svazek
bond bon
bond vazba (systému)
bond obligace
bond vazba
bond dluhopis
bond pouto
bond paper bankovní papír
bond paper dluhopis
bond warrant skladní list
bondage poddanství
bondage svázanost
bondage otroctví
bondage nevolnictví
bonded zajištěný
bonded vázaný
bonded spojený
bonded přilepený
bonded lepený
bonded warehouse celní skladiště
bonder vazák
bondholder držitel obligací
bondholder majitel dluhopisu
bonding tmelení
bonding sbližování
bondmaid nevolnice
bondmaid otrokyně
bondman otrok
bondman nevolník
bonds svazky
bonds cenné papíry
bonds pouta
bondsman nevolník
bondsmen nevolníci
bondswoman nevolnice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy