Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bookplate exlibris
bookplate knižní štítek
books knihy
bookseller knihkupec
booksellers knihkupci
bookshelf regál
bookshelf police
bookshelves regály
bookshelves police
bookshop knihkupectví
bookshops knihkupectví
bookstall stánek s knihami
bookstore knihkupectví
bookwork teoretická příprava
bookwork dílová sazba
bookworm knihožrout
bookworm knihomol
bookworms knihomolové
boolean boolovský
boolean booleovský
boolean booleův
boom rozmach
boom dunění
boom boom
boom hospodářský rozmach
boom konjunktura
boom konjunktura
boom box přenosný hi-fi systém
boom or bust velké zisky nebo velké ztráty
boombox velké přenosné rádio
boomer přistěhovalec
boomerang bumerang
booming vzkvétání
boon laskavost
boon dobrodiní
boondoggle zbytečná práce
boondoggle předstírat práci
boondoggle práce pro práci
Boone Boone
boor neotesanec
boor křupan
boorish neotesaný
boorishly neurvale
boorishness neotesanost
boorishness neomalenost
boost zvýšit
boost stupňovat
boost zesílit
boost pozvednout
boost podpořit
boost oživit
boost converter spínaný zdroj
boost up vysadit
boost up podpořit
boosted zesílený
booster podpora
booster pomocný motor
boosting zesilování
boosting plnění
boot zavádět
boot zavedení
boot kopnutí
boot kopnout
boot bootovat
boot zavést
boot vysoká bota
boot bota
boot kufr
boot it jet rychle autem
boot up připravit počítač nahráním operačního systému
bootable zaveditelný
bootblack cídič bot
booted obutý
booth bouda
booth kiosek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy