Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acclamation aklimatizace
acclimate aklimatizovat
acclimated aklimatizovaný
acclimated aklimatizován
acclimating aklimatizování
acclimation aklimatizace
acclimation adaptace
acclimation přizpůsobení
acclimatisation aklimatizace
acclimatise aklimatizovat
acclimatised aklimatizoval
acclimatization aklimatizace
acclimatize přizpůsobit
acclimatize aklimatizovat
acclimatized přizpůsobil
acclimatized přizpůsobený
acclimatized aklimatizovaný
acclimatized aklimatizoval
acclivity sráz
accolade vyznamenání
accommodate akomodovat
accommodate vypomoci
accommodate urovnat
accommodate ubytovat
accommodate přizpůsobit
accommodate differences urovnat spory
accommodate to přizpůsobit
accommodated ubytoval
accommodates umístí
accommodating úslužný
accommodating výhodný
accommodating vstřícný
accommodating ochotný
accommodating vypomáhání
accommodation přizpůsobení
accommodation nocleh
accommodation ubytování
accommodative akomodační
accomodation ubytování
accompanied doprovozený
accompanied provázený
accompanied doprovázený
accompanies doprovází
accompaniment průvodní jev
accompaniment doprovod
accompanist doprovod
accompanist doprovázející osoba
accompany doprovodit
accompany provázet
accompany doprovázet
accompanying průvodní
accompanying doprovodný
accompanying doprovázející
accompanying raw material doprovodná surovina
accompanyist doprovázeč
accomplice spoluviník
accomplice spolupachatel
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy