Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bore vyvrtat
bore vrtat
bore vrt
bore otravovat
bore nudit
bore nuda
bore bear/bore/born
bore vnitřní průměr
boreal severní
boreal mrazivý
boreal boreální
borecole kapusta
bored vrtal
bored unuděný
bored otrávený
bored znuděný
boredom nuda
borehole vrt
borehole vrtná díra
borer vrták
bores vrtá
bores nudí
Borg Borg
boric boritý
boric acid borová voda
boring vývrt
boring vyvrtávací
boring vrtání
boring vrtací
boring otvor
boring nudný
boring vrtný
boringly otravně
boringly nudně
Boris Boris
born narodit se
born rozený
born narozen
born bear/bore/born
born narozený
born tired permanentně unavený
born with a silver spoon in his mouth urozený
born-again znovuzrozený
borne narozený
borne narozen
bornite bornit
boron bór
borough čtvrť
borough samosprávné město
borough městský obvod
boroughs samosprávná města
borrelia borelie
borrow výpůjčka
borrow vypůjčit si
borrow půjčovat si
borrow půjčit si
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
borrowable vypůjčitelný
borrowed vypůjčený
borrower vypůjčovatel
borrowing půjčování
borrowing rate výpůjční sazba
borsch boršč
borscht boršč
borsh boršč
borshch boršč
borstal pasťák
borstal nápravné zařízení
bort diamantový prášek
bort bort
borzoi chrt
BOS Big Orange Switch
bosal jezdecká ohlávka
Bosch Bosch

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy