Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
bounced odskočil
bounced odražený
bouncer vyhazovač
bouncer hromotluk
bouncers vyhazovači
bounces hopsá
bouncing kypící zdravím
bouncing poskakování
bouncing odskakování
bouncing odrážení
bouncing kodrcání
bouncing hopsání
bouncy živý
bound vázaná
bound svázat
bound omezit
bound ohraničit
bound meze
bound omezovat
bound svázaný
bound vázaný
bound vázán
bound omezení
bound bind/bound/bound
boundaries hranice
boundary mez
boundary okrajový
boundary hranice
bounded omezený
boundedness vázanost
boundedness omezenost
bounden povinen
bounden duty svatá povinnost
bounder nevychovanec
bounding zavazující
boundless nekonečný
boundless neomezený
boundless nesmírný
boundless bezmezný
boundlessness bezmeznost
bounds meze
bounds omezení
bounds hranice
bounds skáče
bounteous štědrý
bounteous hojný
bounteousness štědrost
bounteousness hojnost
bountiful štědrý
bountifully štědře
bountifully hojně
bounty subvence
bounty úroda
bounty odměna
bounty hojnost
bounty hunter lovec odměn (zločinců)
bouquet kytice
bourbon bourbon
bourdon basový rejstřík
bourgeois maloměšťácký
bourgeois buržoazní
bourgeoisie buržoazie
bourn potůček
Bourne Bourne
Bournemouth město - Velká Británie
bout zapas
bout záchvat
bout úsilí
boutique butik
bouts záchvaty
bouts vlny
bouts snahy
Bouvier Bouvier

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy