Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bovid tur
bovine hovězí
bow luk
bow úklona
bow smyčec
bow poklonit
bow ohyb
bow ohnout
bow sehnout se
bow uklonit se
bow smeknout
bow sklonit
bow sklánět
bow sehnout
bow poklonit se
bow poklona
bow ohýbat
bow oblouk
bow naklonit
bow down klanět se
bow down sehnout se
bow down sklonit
bow down utlačovat
bow out sestoupit z funkce
bow tie motýlek
bow-legged křivonohý
bow-wow pejsek
bow-wow haf-haf
bow-wow hafhaf
Bowditch Bowditch
bowdlerisation odstraňování částí textu
bowdlerization odstraňování částí textu
bowdlerize odstranit části textu
Bowdoin Bowdoin
bowed skloněný
bowed ohnutý
bowel střevo
bowels útroby
bowels vnitřnosti
bowels střeva
Bowen Bowen
bower besídka
bowerbird lemčík
Bowes Bowes
bowie knife lovecký tesák
bowing uklánění
bowing ohýbání
bowl miska
bowl mísa
bowl me over překvap mě
bowl over šokovat
bowl over položit
bowl over vyrazit dech
bowled nadhozený
bowlegged křivonohý
bowler buřinka
bowler hat buřinka
bowlers buřinky
bowling kuželky
bowling bowling
bowling americké kuželky
bowling koulení
bowling alley kuželkářská dráha
bowls mísy
bowls misky
bowman lukostřelec
bowmen lučištníci
bows sklání
bows luky
bowsprit lodní čelen
bowsprit druh lodního stožáru
bowstring tětiva
box škatulka
box škatule
box skříňka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy