Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
brace vzchopit se
brace rozpěrka
brace rozpěra
brace podpěra
brace opěra
brace výztuha
brace svorka
brace svěrka
brace sponka
brace spona
brace sepnout
brace posílit
brace složená závorka
brace up vzpružit
brace up podpořit
brace up dodat kuráž
braced vyztužený
bracelet náramek
bracelet náhrdelník
bracelet řetízek
braces závorky
braces svorky
braces spony
braces kšandy
braces šle
brach čuba
brachial pažní
brachial brachiální
brachiopod ramenonožec
brachiopods ramenonožky
brachium paže
brachycephalic krátkolebý
bracing vzpružující
bracing posilující
bracing osvěžující
bracing zakotvení
bracing vyztužení
bracken kapradí
bracket skupina
bracket třída
bracket držák
bracket závorka
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
bracketed uzávorkovaný
bracketing uzávorkování
brackets závorky
brackish poloslaný
brackish water brakická voda
bract list na květové ose
bract druh listu
bracteal listenový
brad hřebíček
brad malý hřebík
bradawl šídlo
Bradley Bradley
bradycardia zpomalená srdeční činnost
brae svah
brae břeh
brag chvástání
brag chvástat se
brag vychloubání
brag pýcha
brag chlubit se
brag chlouba
Bragg Bragg
braggadocio chvastoun
braggadocio chvástání
braggart chvastoun
braggart chlubil
braggart chlubivý
braggart chvástavý
braggart chlubný
bragging vychloubání
Brahman bráhman
brahman intelektuál

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy