Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Brahman Bráhmanka
Brahmin osoba ze staré a dobře situované rodiny zejména v Nové Anglii
brahmin bráhman
brahminic bráhmanský
braid splétat
braid cop
braid stužka
braid stuha
braided lemovaný
braille slepecké písmo
braille braillovo písmo
braille slepecký
brain rozum
brain mozeček
brain mozek
brain drain odliv mozků
brain is fried unavený mozek
brain storm společné vymýšlení řešení problému
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain trust skupina odborných poradců
brain truster člen mozkového trustu
brain wave mozková vlna
brain-damaged mozkově postižený
brain-sick pomatený
brain-stem mozkový kmen
brain-teaser hlavolam
Brainard Brainard
braincase mozkovna
braincell mozková buňka
brainchild nápad
brainchild myšlenka
brainchild produkt kreativního myšlení
braindead šílený
braininess inteligentnost
braininess chytrost
brainless stupidní
brainless bezmyšlenkovitý
brainlessly stupidně
brainlessness hloupost
brainpan lebka
brainpower mozková kapacita
brainpower inteligence
brains mozky
brainsick pomatený
brainstem mozkový kmen
brainstorm náhlý nápad
brainstorming brainstorming
brainstorming spontánní diskuse při hledání řešení
brainstorming využití náhlých nápadů
brainteaser obtížný problém
brainwash vymývání mozku
brainwashed s vymytým mozkem
brainwashing vymývání mozku
brainwave náhlé pochopení
brainwave mozkový impuls
brainworker duševní pracovník
brainy chytrý
brainy inteligentní
braise dusit např. maso
brake brzdicí
brake brzdový
brake přibrzďovat
brake zabrzdit
brake brzdit
brake brzda
braked zabrzdil
braked přibržďoval
braked brzdil
brakeman brzdař
brakes brzdy
braking brzdění
braless bez podprsenky
bramble ostružiník
bramble ostružina
brambly ostružinový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy