Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
brazilian brazilský
brazing tvrdé pájení
Brazzaville hl.m. - Kongo
breach trhlina
breach průlom
breach protržení
breach nedodržení
breach násilné vniknutí
breach přestoupení
breach prolomit
breach prolomení
breach porušení
breach of the peace výtržnost
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
breached prolomil
breached porušil
breached narušil
breaches proráží
breaches porušuje
breaches nedodržuje
breaching porušení
breaching nedodržení
breaching narušení
bread živobytí
bread chleba
bread chléb
bread peníze
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
bread and butter chléb s máslem
bread dumpling houskový knedlík
bread-and-butter živobytí
bread-and-butter obživa
bread/rolls pečivo
breadbasket obilnice
breadboard prkénko na krájení
breadcrumb strouhanka
breadcrumb drobek
breadcrumbs strouhaná houska
breadcrumbs strouhanka
breadfruit chlebovník
breadfruit plod chlebovníku
breadline existenční minimum
breadth šíře
breadth šířka
breadthways po šířce
breadthwise našíř
breadwinner živitel
break zlámat
break zlomení
break zlomenina
break zlom
break rozluštit
break rozlomit
break rozbíjet
break převrat
break přelomit
break prolomit
break polámat
break pauza
break narušit
break dešifrovat
break rozbít
break rozbít se
break break/broke/broken
break lom
break zlomit
break přestávka
break lámat
break přelom
break prorazit
break a habit skončit se zlozvykem
break a leg zlom vaz!
break a promise porušit slib
break a spell zkazit něčím půvab někoho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy