Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
break a story informovat první o nějaké zprávě
break a sweat zapotit se při práci
break and enter vloupání
break away ulomit se
break away rozejít se
break away odtrhnout se
break down rozměnit peníze
break down chemicky rozložit
break down rozčlenit
break down rozepsat
break down zbořit
break down zhroutit se
break down rozpadnout se
break down porouchat se
break down neuspět
break down rozbít se
break down bořit
break down zlomit
break down strhnout
break down selhat
break down rozložit
break down a door prorazit dveře
break down figures analyzovat údaje
break even pokrýt náklady
break even hospodařit s nulovým ziskem
break ground připravit půdu pro
break ground zorat
break in zapracovat
break in krotit mladého koně
break in rozchodit boty
break in zaběhnout stroj
break in zaškolit
break in vloupat se
break in on vyrušit
break in on přerušit
break into platit příliš vysokou bankovkou
break into rozběhnout se
break into prosadit se
break into propuknout v co
break into vloupat se
break into song náhle začít zpívat
break loose vytrhnout se
break off ulomit
break off olámat
break off odlomit
break off přerušit
break off zrušit
break one s back moci se přetrhnout
break open vypáčit
break open vylomit
break open otevřít násilím
break out vypuknout
break out uprchnout
break out propuknout
break out in a rash mít vyrážku
break short přerušit
break the bank utratit všechny úspory
break the ice prolomit napětí
break the ice zmenšit napětí
break the law porušení zákona
break the law porušit zákon
break the record překonat rekord
break the rules porušit pravidla
break the silence proztradit tajemství
break the silence říci pravdu
break through překonat
break through prorazit
break through prolomit
break up ukončit
break up rozpustit
break up rozbít
break up přerušit zápas
break wind pouštět větry
break with rozloučit se
break with rozejít se s

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy