Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
break your fall zpomalit pád
break your heart zlomit ti srdce
break-even vyrovnaný
break-even income minimální zdanitelný příjem
break-even income level úroveň minimálního zdanitelného příjmu
break-even point hranice rentability
break-even point bod zvratu
break-in vloupání
break-resistant nerozbitný
break-up rozklad
break-up rozpad
breakable rozbitný
breakage rozbití
breakaway odštěpení
breakaway odpadnutí
breakaway odlomení
breakdown zhroucení
breakdown selhání
breakdown rozpad
breakdown rozklad
breakdown bankrot
breakdown úpadek
breakdown kolaps
breakdown rozbor
breakdown analýza
breakdown přehled
breakdown porucha
breakdown havárie
breakdown dekompozice
breakdowns rozpady
breakdowns poruchy
breakdowns kolapsy
breake into vloupat se
breaker lamač
breaker drtič
breaker příboj
breakers příboj
breakfast snídaně
breakfast snídat
breakfast posnídat
breakfast nasnídat se
breakfasts snídaně
breaking rozbíjení
breaking lámání
breaking news aktuality
breaking point bod zlomu
breakneck závratný
breakneck ohromný
breakneck krkolomný
breakout útěk z vězení
breakout průlom
breakout propuknutí
breakpoint bod zlomu
breakpoint bod přerušení
breakpoints body zlomu
breaks láme
breaks zlomy
breakthrough průlom
breakthroughs průlomy
breakthroughs proražení
breakup rozpad
breakup rozklad
breakwater vlnolam
bream druh mořské ryby
bream zone cejnové pásmo
breast ňadra
breast prsa
breast prs
breast parapet
breast náprsenka
breast ňadro
breast hruď
breast stroke plavání prsa
breast-fed kojený
breast-feed kojit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy