Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
breeder reactor chovný reaktor
breeding plemenný
breeding rození
breeding plození
breeding pěstování
breeding chov
breeding stud hřebčín
breeds plemena
breeds pěstuje
breeds chová
breeze větřík
breeze vánek
breeze block tvárnice
breezily nenuceně
breeziness žoviálnost
breeziness rozmarnost
breezy větrný
breezy bezstarostný
breezy svěží
Bremen město - Německo
Breslau Vratislav
Brest Brest
brethren bratři
breton bretonština
breton bretonský
Breton Breton
Brett Brett
breve nota brevis
brevet dočasné povýšení
breviary breviář
breviped mající krátké nohy
brevity stručnost
brew vařit pivo
brew chystat (se)
brewed vařil pivo
brewer pivovar
brewer sládek
breweries pivovary
brewery pivovar
brewing vaření piva
Brewster Brewster
brewster sládek
Brian Brian
briar šípek
bribable podplatitelný
bribe uplatnit
bribe uplatit
bribe úplatek
bribe uplácet
bribe podplatit
bribe podplácet
bribe korumpovat
bribe podplacení
bribed podplacený
briber úplatkář
bribery podplácení
bribery korupce
bribery úplatek
bribes uplácí
bribing uplácení
bric-a-brac harampádí
Brice Brice
brick zděný
brick cihelný
brick cihlový
brick pašák
brick cihla
brick in zazdít
brick up vyzdít
brick wall cihlová zeď
brick-and-tile keramický
brickbat urážka
brickfield cihelna
bricklayer zedník
bricklaying zednictví

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy