Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
brickmaker cihlář
bricks cihly
brickwork zdivo
brickyard cihelna
bridal svatební
bride nevěsta
bride-to-be nastávající nevěsta
bridecake svatební dort
bridegroom ženich
brides nevěsty
bridesmaid družička
bridesman družba
bridge přemostit
bridge překonat
bridge překlenout
bridge lávka
bridge můstek
bridge most
bridge kobylka
bridge loan překlenovací půjčka
bridge loan překlenovací úvěr
bridge over přemostit
bridge over překlenout
bridge the gap pomoci lidem komunikovat
bridged přemostěný
bridgehead předmostí
Bridgeport město - Spojené státy americké
bridges mosty
Bridget Bridget
Bridgetown hl.m. - Barbados
Bridgewater Bridgewater
bridgework můstek
bridging překlenovací
bridging překlenutí
bridging přemostění
bridle uzda
bridle at urazit se
bridle up urazit se
bridleway stezka pro koně
brief stručný výtah
brief informovat
brief strohý
brief stručný
brief krátký
brief úkol
brief-case aktovka
briefcase aktovka
briefed zestručnil
briefer stručnější
briefest nejstručnější
briefing briefing
briefing instruktáž
briefly krátce
briefly stručně
briefness stručnost
briefness krátkost
briefs slipy
Brien Brien
brier šípek
brier trnitý keř
briery trnitý
brig briga
brigade brigáda
brigadier brigadýr
brigadier brigádník
brigadier brigádní generál
brigadier general brigádní generál
brigand zbojník
brigand lupič
brigand bandita
brigandage lupičství
brigandage loupení
brigantine brigantina
Briggs Briggs
Brigham Brigham

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy