Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bring přivážet
bring přinést
bring přinášet
bring nést
bring postavit
bring vynést
bring donést
bring donášet
bring about způsobit
bring about zapříčinit
bring around vzkřísit
bring back připomenout
bring down zastřelit
bring down sestřelit
bring down snést
bring forth zrodit
bring forward předložit
bring forward přednést
bring home the bacon živit rodinu
bring in vynášet
bring in vynést rozsudek
bring in vynést
bring in vnést
bring in harvest svézt
bring into vnést
bring it off úspěšně řídit činnost
bring nearer přibližovat
bring nearer přiblížit
bring nearer blížit
bring off zvládnout
bring off podařit se
bring on způsobit
bring on přivodit
bring out upozornit
bring out uvést
bring out vysvětlit
bring out ukázat
bring over přivést domů
bring round křísit
bring round přivést k vědomí
bring the house down rozvášnit publikum
bring through zachránit
bring to přivést k sobě
bring to a close dokončit
bring to bear použít
bring together sestavit
bring together spojit dohromady
bring together dát dohromady
bring up předložit
bring up vychovat
bring up vychovávat
bringer přinášející osoba
bringer dodavatel
bringing přinášející
brings přivede
brings přiveze
brink pokraj
brink kraj
brink okraj
Brinkley Brinkley
brinkmanship riskantní politika
briny velmi slaný
briny slané např. moře
brio verva
brioche brioška
briony briony
briquet briketa
briquette briketa
brisance brizance
Brisbane Brisbane
brisk čilý
brisk up zrychlit
brisk up rozproudit
brisk up oživit
brisker čilejší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy