Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
briskest nejsvižnější
briskest nejaktivnější
brisket bůček
brisket hovězí žebro
briskly energicky
briskness živost
briskness svižnost
briskness svěžest
briskness ráznost
bristle zježit
bristle štětina
bristle naježit
bristle strniště vousů
bristled naježil
bristly naježený
Bristol Bristol
Britain Britain
Britain Británie
britches kalhoty nad kolena (viz. >breeches<)
British britský
British brit
British Britové
briton angličan
Britpop odnož popové hudby
Brittany Bretoňsko
Brittany ženské křestní jméno
Brittany Bretaň
Britten Britten
brittle křehký
brittleness křehkost
Brno Brno
bro brácha
broach ozdobná spona
broach nadnést v hovoru
broach brož
broached začal hovořit
broad děvka
broad coura
broad zeširoka
broad široce
broad rajda
broad liberální
broad tolerantní
broad zřejmý
broad jasný
broad povšechný
broad přibližný
broad široký
broad gauge široký rozchod kolejí
broad hint zřetelný pokyn
broad insurance sdružené pojištění
broad jump skok daleký
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad style rozmáchlý styl
broad vowel otevřená samohláska
broad-base terrace průleh
broad-brush hrubý např. odhad
broad-minded snášenlivý
broad-spectrum široké spektrum
broadband širokopásmový
broadbrush hrubý např. odhad
broadcast celoplošný
broadcast vysílací
broadcast broadcast/broadcast/broadcast
broadcast vysílat
broadcast vysílání
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broadcasting vysílání
broadcasts vysílá
broadcasts vysílání
broadcloth černé plátno
broaden rozšiřovat
broaden rozšířit
broadened rozšiřovaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy