Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
broadened rozšířený
broadening šíření
broadening rozšiřování
broader širší
broadest nejširší
broadloom široký koberec
broadly široce
broadminded velkorysý
broadminded tolerantní
broadminded snášenlivý
broadminded shovívavý
broadmindedness velkorysost
broadmindedness shovívavost
broadness šíře
broadness šířka
broadness neomalenost
broadsheet velké noviny
broadside slovní napadnutí
broadside salva z děl na straně lodi
broadsword druh širokého meče
Broadway Broadway
broadwise naširoko
brocade brokát
brocaded brokátový
broccoli brokolice
brochure brožura
brochures brožury
brock jezevec
Brock Brock
brogan pracovní obuv
Broglie Broglie
brogue pevná bota
broider vyšívat
broil grilovat
broil opéct
broiler gril
broke na mizině
broke zlomen
broke rozbil
broke break/broke/broken
broke zlomil
broke úplně bez peněz
broke out vypukl
broken rozbit
broken lomový
broken lomený
broken přerušovaný
broken rozbitý
broken zlámaný
broken zlomený
broken break/broke/broken
broken dreams zklamané naděje
broken health podlomené zdraví
broken home rozvrácená rodina
broken home narušená rodina
broken house rozvrácená rodina
broken house narušená rodina
broken marriage rozvrácená rodina
broken marriage narušená rodina
broken reed nespolehlivý člověk
broken reed zlomená třtina
broken tea čajová drť
broken weather nestálé počasí
broken-down porouchaný
brokenhearted se zlomeným srdcem
brokenly lámaně
brokenly přerušovaně
brokenly přerusovaně
broker makléř
broker dohazovač
brokerage zprostředkovatelská
brokerage makléřství
brokerage fee makléřská provize
brokers makléři
brokers zprostředkovatelé

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy