Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounting system účetní systém
accounts účty
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
Accra hl.m. - Ghana
accredit připisovat
accredit akreditovat
accredit to připisovat
accreditation akreditace
accredited akreditován
accrete srůst
accreted přirostlý
accretion srůst
accretion přirůstání
accretive narůstající
accrual nárůst
accrual přírůstek
accruals nárůsty
accrue přirůst
accrue narůst
accrue přibýt
accrue akumulovat
accrue vzrůstat
accrue vzejít
accrue přirůstat
accrue připadnout
accrue připadat
accrue přibýt
accrue narůstat
accrue from vzejít z
accrued narostlý
accrues narůstání
accruing časové rozlišení
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulate nahromadit se
accumulate nashromáždit
accumulate kupit
accumulate akumulovat
accumulate nahromadit
accumulated nahromaděný
accumulated akumulovaný
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulates hromadí
accumulates akumuluje
accumulating akumulující
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulative kumulativní
accumulative akumulační
accumulator akumulátor
accuracy správnost
accuracy preciznost
accuracy přesnost
accurate precizní
accurate přesný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy