Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
brolly paraple
bromate bromičitan
Bromfield Bromfield
bromic bromičný
bromide bromid
bromide banalita
bromide klišé
bromidic otřepaný
bromidic otřelý
bromidic otravný
bromidic nudný
brominate bromovat
bromine bróm
Bromley Bromley
bromoform bromoform
bronchi průdušky
bronchial průduškový
bronchial bronchiální
bronchial tube průduška
bronchiole průdušinka
bronchitic bronchitický
bronchitis bronchitida
bronchoscope bronchoskop
bronchus průduška
bronco mustang
bronco divoký kůň
brontosaur brontosaurus
brontosaurus brontosaurus
Bronx okres v USA
bronze bronzovat
bronze bronz
bronze bronzový
Bronze Age bronzový věk
bronze medal bronzová medaile
bronzed bronzovaný
bronzes bronzy
bronzes opaluje se
bronzy podobný bronzu
brooch brož
brooches brože
brood mláďata
brooder líheň
broodiness zamyšlenost
brooding tísnivý
brooding skličující
broody zadumaný
brook říčka
brook strpět
brook snést
brook potok
Brooke Brooke
Brookfield Brookfield
brooklet potůček
Brooklyn Brooklyn
brooks potoky
broom pometlo
broom smeták
broom janovec metlatý
broom koště
broomstick násada smetáku
broth vývar
broth bujon
broth hustá polévka
brothel nevěstinec
brothel bordel
brothels nevěstince
brother krajan
brother kamarád
brother kolega
brother bratr
brother-in-law švagr
brotherhood bratrstvo
brotherlike bratrský
brotherly bratrsky
brothers bratři

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy