Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bruises modřiny
bruising zraňující
bruising pohmoždění
bruising podlitina
bruit zvěst
bruit šelest
brumous mlhavý
brunch snídaně a oběd v jednom
Brunei Brunej
brunet brunet
brunet tmavovlasý
brunette černovláska
brunette tmavovláska
brunette bruneta
Bruno Bruno
Brunswick Brunswick
Brunswick Brunsvik
brunt nápor
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brush štětec
brush okartáčování
brush oháňka
brush ohon
brush ocas
brush křovina
brush kartáčování
brush katáčovat
brush kartáček
brush smetáček
brush smeták
brush šarvátka
brush vykartáčovat
brush štětka
brush křoví
brush kartáčovat
brush kartáč
brush aside odmítat
brush aside házet stranou
brush aside vyhnout se
brush cut krátké vlasy
brush down okartáčování
brush down napomínat
brush down kárat
brush it off nedělej si starosti
brush off odmítnutí
brush off odbytí
brush off odbýt
brush up okartáčovat
brush up osvěžit si
brush up on procvičit si
brush with death na smrtelné posteli
brush with the law trestný čin
brush-off odmítnutí
brush-up vykartáčování šatů
brush-up osvěžit si paměť
brushed kartáčovaný
brushes kartáče
brushing kartáčování
brushup vykartáčování šatů
brushup osvěžit si paměť
brushwood chrastí
brushwork malba
brushy kartáčovitý
brusk bryskní
brusque prudký
brusque příkrý
brusque bryskní
brusquely prudce
brusqueness strohost
brusqueness příkrost
Brussels hl.m. - Belgie
Brussels Brusel
Brussels sprouts růžičková kapusta
brut suché víno
brutal surový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy