Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
brutal brutální
brutalisation týrání
brutalise týrat
brutalised týral
brutalities surovosti
brutality surovost
brutality brutálnost
brutalization týrání
brutalize týrat
brutalized týral
brutally brutálně
brute hovado
brute tupý
brute surový
brute hrubý
brute bestie
brutish tupý
brutish zvířecí
brutish brutální
brutishness brutálnost
Brutus Brutus
brynza gnocchi brynzové halušky
bryology bryologie
bryony posed
bryophyte mech
bryozoan mechovka
btw. mimochodem
btw. (by the way)
BUAF Butt Ugly ASCII Font
BUAG Butt Ugly ASCII Graphic
bub chlape!
bubble bublinka
bubble klokotat
bubble bublina
bubble bublat
bubble bath bublinková lázeň
bubble gum žvýkačka
bubble over překypovat
bubble over propuknout
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
bubbled překypoval
bubbled bublal
bubblegum žvýkačka
bubbles bubliny
bubbling bublání
bubbling probublávání
bubbly šumivý
bubo zánět mízních uzlin
bubonic plague dýmějový mor
buccal ústní
buccal tvářový
buccal lícní
buccal bukální
buccaneer pirát
buccaneer korzár
Buchanan Buchanan
Bucharest Bukurerešť
Bucharest hl.m. - Rumunsko
Bucharest Bukurešť
Buchwald Buchwald
buck srnec
buck samec
buck jelen
buck hejsek
buck švihák
buck kozel
buck dolar
buck fever nervózní
buck up být pozitivní
buckbean vachta trojlistá
bucket kyblík
bucket nádoba
bucket kbelík
bucket vědro
bucketful plný kbelík

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy