Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
buckets vědra
buckets kyblíky
buckeye jírovec
bucking vzdorování
bucking jančení
buckle spona
buckle připnout
buckle down pracovat usilovněji
buckle under vzdát se
buckle up připoutat se
buckled připnutý
buckled připnul
buckled páskový
buckler štít
buckler fern kapraď
Buckley Buckley
buckling zborcení
buckling vrásnění
buckling deformace
buckling borcení
buckminsterfullerene první výskyt určitého uhlíku
Bucknell Bucknell
buckram škrobené plátno
bucks prachy
buckshee zdarma
buckshee bezplatný
buckshot náboj do brokovnice
buckskin jelenice
buckskin semiš
buckskins jelenicové kalhoty
buckthorn řešetlák
buckwheat pohanka
buckwheat berňák
bucolic venkovský
bucolic pastýřský
bud rašit
bud pučet
bud pupenec
bud klíčit
Bud Budvar
bud pupen
Budapest Budapešť
Budapest hl.m. - Maďarsko
Budd Budd
Buddha Buddha
buddha budha
Buddhism buddismus
Buddhism buddhizmus
Buddhism buddhismus
Buddhist buddhistický
budding pučící
budding pučení
buddleia druh ozdobného keře
buddleia komule
buddy kamaráde
buddy kamarád
buddy chlapče
budge ustoupit
budged ustoupil
budged pohnul s něčím
budgerigar andulka
budget úsporný
budget rozpočtový
budget rozpočet
budget constraint rozpočtové omezení
budget deficit rozpočtový deficit
budget deficit schodek rozpočtu
budget deficit rozpočtový schodek
budget for dát do rozpočtu
budget line rozpočtová linie
budget n rozpočet
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary rozpočtový
budgetary policy rozpočtová politika
budgeting rozpočtování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy