Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
accurately přesně
accursed zlořečený
accursed zpropadený
accursed zatracený
accursed prokletý
accursed proklatý
accursed mizerný
accurst zpropadený
accurst zatracený
accurst prokletý
accurst mizerný
accusal obvinění
accusation žaloba
accusation obviňování
accusation nařčení
accusation obžaloba
accusation obvinění
accusations obvinění
accusative akuzativní
accusative akuzativ
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
accuse obvinit
accuse nařknout
accuse vinit
accuse osočit
accuse obžalovat
accuse of obvinit z něčeho
accused obviněný
accused obžalovaný
accuser udavač
accuser žalobce
accuses obviňuje
accusing žalující
accusing vyčítavý
accusingly vyčítavě
accusive obviňující
accustom zvyknout
accustomed obvyklý
accustomed navyklý
accustomed zvyklý na
accustomed zvyklý
ace eso
ace in the hole skrytý trumf
ace Rimmer Eso Rimmer
acellular bezbuněčný
acency přilehlost
acency sousedství
acency sousednost
acent vedlejší
acent sousedící
acent sousední
acent přilehlý
acent přiléhající
acent sides sousední strany
acently přilehle
acentric excentrický
acerate jehlicovitý
acerb ostrý
acerbic kyselý
acerbity kousavost
acerbity jízlivost
acerbity trpkost
aces esa
acetabulum kloubní jamka
acetal acetal
acetaldehyde acetaldehyd
acetanilid acetanilid
acetate acetát
acetic octový
acetic acid kyselina octová
acetify kvasit
acetify zoctovatět
acetify zkysnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy