Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bundles svazky
bundling svazkování
Bundy Bundy
bung zátka
bungalow bungalov
bungalows bungalovy
bungee bungee
bungee jumping bungee jumping
bunghole zátkovnice
bunghole otvor pro zátku
bungle zpackat
bungle fušerství
bungled zkazil
bungler břídil
bunion puchýř
bunion mozol
bunk nocovat
bunk lůžko
bunk kavalec
bunk palanda
bunk kecy
bunk bed palanda
bunk off jít za školu
bunker bunkr
bunkhouse noclehárna
bunkmate spolunocležník
bunkum nesmysl
bunnies zajíčci
bunny zajíček
bunny králíček
bunny rabbit králíček
buns buchty
buns zadky
bunter trkající
bunting vlajkosláva
bunting vlajková výzdoba
Bunyan Bunyan
buoy bóje
buoy vzpružit
buoy up držet nad vodou
buoyancy bujnost
buoyancy chuť k životu
buoyancy vztlak
buoyancy pružnost
buoyant plný života
buoyant optimistický
buoyantly optimisticky
bur lopuch
bur ráčkovat
Burbank Burbank
burble mumlat
burbled zurčel
burbled mumlal
burbled bublal
burbling překypující
burbling bublající
burbot mník
Burch Burch
burden zatížit
burden zatížení
burden zatěžkat
burden tíže
burden tíha
burden náklad
burden břemeno
burden zatěžovat
burden zátěž
burden břímě
burden přítěž
burdened zatížen
burdens zatěžuje
burdens břemena
burdensome tíživý
burdensomeness tíživost
burdensomeness obtížnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy