Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
burdock lopuch
bureau úřad
bureau kancelář
bureaucracies byrokracie
bureaucracy byrkracie
bureaucracy byrokracie
bureaucrat byrokrat
bureaucratic byrokratický
bureaucratically byrokraticky
bureaucratisation byrokratizace
bureaucratism byrokratismus
bureaucratization byrokratizace
bureaucrats byrokrati
bureaux kancelář
burette pipeta
burette pipeta
burg město
burg městečko
Burgeois měšťácký
burgeois buržoazní
burgeon rašit
burgeoning rašení
burgeoning pučení
burger hamburger
burgers karbanátky
burgers hamburgery
burgess měšťan
burgess zástupce města v parlamentu
burgh statutární město
burgh samosprávné město
burgher občan
burgher měšťan
burglar lupič
burglar alarm poplach při vloupání
burglaries loupeže
burglaries krádeže
burglarious loupežný
burglarize vyloupit
burglarized vyloupil
burglars lupiči
burglary vloupání
burglary krádež
burgle vloupat
burgled vloupal se
burgomaster starosta města
burgoo ovesná kaše
burgrave purkrabí
burgundy burgundské
Burgundy Burgundsko
burial zakopání
burial pohřeb
burial service pohřební obřad
burial undertaker s pohřební ústav
burial undertakers pohřební ústav
buried zahrabaný
buried zakopaný
buried skrytý
buried pohřbený
burin rydlo
burke ututlat
burke umlčet
burke potlačit
Burke Burke
Burkes Burkes
Burkina Faso Burkina Faso
burl chuchvalec
burlap pytlovina
burlap juta
burlesque burleska
burlesque groteskní
burlesque burleskní
burliness hřmotnost
Burlingame Burlingame
Burlington Burlington
burly hřmotný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy