Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
burnt lime pálené vápno
burnt ochre siena pálená
burnt offering zápalná oběť
burnt sugar karamel
burnup vyhořívání
burp říhat
burp krknutí
burp krkat
burping krkání
burr otřep
burr ráčkovat
burr plod bodláku
burrito mexická kukuřiční placka
burro oslík
Burroughs Burroughs
burrow nora
burrow doupě
burrower kdo dělá doupě
burrows nory
burrs plody bodláku
burrs otřepy
burry pichlavý
burry ostnatý
burs odstraňuje otřep
burs plody bodláku
bursa orgán ptáků
bursar kvestor
bursaries stipendia
bursary stipendium
bursitis burzitida
burst výbuch
burst prasknutí
burst poryv
burst rozpuk
burst vybuchovat
burst vzplanutí
burst puknout
burst prasknout
burst burst/burst/burst
burst shluk
burst forth vyrazit
burst forth propuknout
burst out propuknout
burst out crying rozplakat se
burst upon vyšlehnutí
burst upon propuknutí
burster trhač
bursting roztržení
bursting puknutí
bursting překypující
bursting prasknutí
bursts shluky
bursts puká
bursts roztrhává se
Burt Burt
Burton Burton
Burtt Burtt
Burundi Burundi
bury pochovat
bury zahrabat
bury zakopat
bury pohřbívat
bury pohřbít
bury the hatchet uzavřít mír
bury the hatchet skončit boj
burying zakopání
burying zahrabání
bus sběrnice
bus sběrnicový
bus autobusový
bus autobus
bus lane pruh pro autobusy
bus station autobusové nádraží
bus stop zastávka
bus stop stanice

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy