Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bus stop autobusová stanice
busbar přípojnice
busboy pikolík
busby husarská beranice
Busch Busch
buses autobusy
bush pouzdro
bush křovisko
bush křovina
bush divočina
bush buš
bush houšť
bush křoví
bush keř
bush league druhá liga
bush league venkovský
bush telegraph šeptanda
bush telegraph drby
bushbuck lesoň
bushed vyčerpaný
bushed utahaný
bushed křovinatý
bushel bušl
bushfire stepní požár
bushiness křovinatost
bushiness chundelatost
bushiness huňatost
bushing průchodka
bushing objímka
bushland buš
Bushman Bushman
Bushman Křovák
bushmen křováci
bushmen obyvatelé buše
bushwhack zákeřně napadnout
bushwhacker dřevorubec
bushy huňatý
bushy chundelatý
busier více zaneprázdněný
busiest nejvíce zaneprázdněný
business branže
business obchodní činnost
business podnikový
business obchodní
business podnikání
business krám
business byznys
business provoz
business obor
business činnost
business firma
business povinnosti
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business as usual žádná změna
business as usual jako obvykle
business card vizitka
business college obchodní akademie
business corporation obchodní korporace
business cycle hospodářský
business cycle obchodní cyklus
business cycle hospodářský cyklus
business cycle ekonomický cyklus
business cycle konjunkturní (hospodářský) cyklus
business manager manažerka
business manager manažer
business trip služební cesta
business-like obchodní
businesses podniky
businesses obchody
businesslike věcný
businessman obchodník
businessman podnikatel
businessmen obchodníci

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy