Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
busk hrát na ulici za peníze
busker pouliční hudebník
buskin tragédie
busman průvodčí
busman řidič
busmen řidiči autobusu
busser čistič stolů
bust ňadra
bust rozmlátit
bust rozbít
bust ženské poprsí
bust poprsí
bust my butt tvrdě pracuji
bust out uniknout
bust up rozejít se
bust-up krach
bustard drop
busted vězněný
buster chlapík
buster mladíku
bustier prsatější
bustle ruch
bustle shon
bustle about chvátat
bustle about pospíšit si
bustling rušný
busts poprsí
busty prsatá
busty ceckatý
busy činný
busy pilný
busy zaměstnán
busy zaneprázdněný
busy zaměstnaný
busy rušný
busy mám hodně práce
busy signal signál obsazeno v telefonu
busy tone signál obsazeno v telefonu
busybody radílek
but zato
but avšak
but leč
but jenže
but vyjma
but však
but jen
but aspoň
but kromě
but než
but ale
but nýbrž
but good důkladně
but then ale vlastně
but then na druhé straně
but... nic proti
butadiene butadien
butane butan
butanol butylalkohol
butanol butanol
butanone butanon
butch tvrdý
butch drsný
butch drsňák
butcher řeznictví
butcher vyvraždit
butcher masakrovat
butcher řezník
butcher řeznice
butcherbird ťuhýk
butchered zmasakrovaný
butchered poražený
butchering zmasakrování
butchering porážka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy