Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
buttons tlačítka
buttonwood platan
buttony knoflíkovitý
buttress podpěra
buttress podepřít
buttresses podpěry
buttresses podepírá
Buttrick Buttrick
butts zadky
butty sendvič
butyl butyl
butylene butylen
butylene buten
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyrate máselnan
butyrate butyrát
butyric acid kyselina máselná
buxom baculatý
buxomness baculatost
Buxton Buxton
buy zakoupit
buy nákup
buy kup
buy nakupovat
buy koupě
buy buy/bought/bought
buy kupovat
buy koupit
buy a round koupit rundu
buy back vykoupit
buy back odkoupit
buy back koupit nazpět
buy in nakupovat
buy in skupovat
buy it koupit to
buy it naletět
buy out skoupit
buy out vykoupit
buy that věřit něčemu
buy the farm havarovat
buy time žádat čas na rozmyšlenou
buy up koupě
buy up vykoupit
buy up skoupit
buy-out skoupení
buyback zpětný odkup
buyer nákupčí
buyer kupec
buyer kupující
buyer s credit úvěr kupujícího
buyer s market trh s nízkými cenami
buyers kupci
buying nakupování
buyout skoupení
buys kupuje
buzz hučet
buzz šum
buzz bzučet
buzz off zmiz!
buzz off jdi pryč
buzz-kill kazitel zábavy
buzzard káně
buzzed opilý
buzzer bzučák
buzzing bzučení
buzzword stále omílané slůvko
buzzy bzučící
BVR Beyond Visual Range
BWQ Buzz Word Quotient
by vedlejší
by vedle
by po
by kým
by čím

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy