Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
by v důsledku
by postranní
by opodál
by nablízku
by za
by okolo
by o
by ode
by od
by kolem
by prostřednictvím
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by accident náhodou
by agreement dohodou
by air letadlem
by airmail leteckou poštou
by all means všemožně
by all means rozhodně
by all means samozřejmě
by and by zakrátko
by and large vcelku
by another name neboli
by any means jakkoli
by any means jak se dá
by boat lodí
by car autem
by chance náhodou
by dint of pomocí čeho
by election doplňovací volby
by far zdaleka
by force násilím
by golly probůh!
by gosh pro boha!
by guess na základě odhadu
by guess or by gosh jak se dá
by heart zpaměti
by herself samotná
by hook or by crook tak či onak
by intuition úmyslně
by its very nature už od přírody
by itself samo sebou
by jove pane bože!
by leaps and bounds rychle
by leaps and bounds skokem
by letter dopisem
by mail poštou
by many mnoha
by means of st prostřednictvím čeho
by means of st pomocí čeho
by mouth ústy
by name jménem
by negotiation jednáním
by no means nijak
by no means nikterak
by no means v žádném případě
by now doteď
by now touto dobou
by purchase koupí
by rail vlakem
by reading čtením
by registered post doporučeně
by retail v malém
by rote nazpaměť
by steam parou
by telephone telefonicky
by the breast za prs
by the by mimochodem
by the end of the week do konce týdne
by the same mail současně
by the same mail zároveň
by the same token být spravedlivý
by the seaside u moře
by the seat of your pants téměř bez peněz
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy