Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
by the time než
by the time jakmile
by the time
by the way mimochodem
by the way k tomu
by then zatím
by then tehdy
by train vlakem
by tram tramvají
by using použitím
by violence násilím
by what čím
by which kudy
by wholesale ve velkém
by-and-by budoucno
by-blow levoboček
by-blow bastard
by-election doplňovací volby
by-laws stanovy
by-laws místní nařízení
by-line novinový podtitulek
by-pass objížďka
by-pass přemostění
by-product vedlejší produkt
by-product vedlejší účinek
by-product postranní efekt
by-product následek
bye ahoj
bye na shledanou
bye čau
bye for now zatím nashledanou
bye law místní předpis
bye-bye na shledanou
bye-bye ahoj
bye-law místní předpis
byelaw místní předpis
Byelorussia Bělorusko
Byers Byers
bygone minulý
bygone dávný
bygones minulé
BYKT But You Knew That
BYKTA But You Knew That Already
bylaw směrnice
bylaw předpis
bylaw místní nařízení
bylaws místní zákon
byline vedlejší trať
BYOB Bring Your Own Booze/Bottle
bypass obtok
bypass obchvat
bypass obejít
bypass vyhnout se
bypass objížďka
bypassed objetý
bypassed minutý
bypassing obcházení
bypast bývalý
bypast minulý
bypast uplynulý
bypath cestička
byplay vedlejší děj
byproduct vedlejší produkt
byproduct postranní efekt
byproduct vedlejší účinek
byproduct následek
Byrd Byrd
byre chlév
byre kravín
Byrne Byrne
byroad odbočka
Byron Byron
byronic byronský
byronic byronismus
byssinosis byssinóza

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy