Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acetify octovatět
acetone aceton
acetonemia acetonémie
acetonic acetonový
acetonuria acetonurie
acetose kyselý
acetose octový
acetyl acetyl
acetylcholine acetylcholin
acetylene acetylén
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acetylenic nenasycený
acetylsalicylic acid acylpyrin
acetylsalicylic acid kyselina acetylsalicylová
Achaean obyvatel starého Řecka
Achaeans obyvatelé starého Řecka
ache toužit
ache pociťovat bolest
ache bolení
ache bolet
ache bolest
ached bolel
achene nážka
aches touhy
aches bolesti
achievable dosažitelný
achieve dosáhnout
achieve dosahovat
achieve dokázat
achieve docílit
achieve dokončit
achieve st. dosáhnout
achieved dosáhl
achieved dosažený
achieved dokázaný
achievement dosažení
achievement významný čin
achievement výkon
achievement úspěch
achievements činy
achiever úspěšný člověk
achiever kdo něčeho dosáhl
achieves dokazuje
achieves dosahuje
achieving dosažení
achieving dokázání
Achilles Achilles
Achilles heel Achilova pata
Achilles tendon Achilova šlacha
aching bolestivý
aching bolení
aching bolavý
achingly bolestivě
acholia acholie
achondroplasia achondroplazie
achromasia albinizmus
achromatic achromatický
achromatic bezbarvý
achromatism barvoslepost
achromatism achromatismus
achromatous bezbarvý
achromia achromie
achy bolavý
acicular jehlicovitý
acicular jehlovitý
acid kyselinový
acid kyselý
acid kyselina
acid rain kyselý déšť
acid test test kyselosti
acid-fast kyselinovzdorný
acid-fast acidorezistentní
acid-forming kyselinotvorný
acid-free bez kyseliny
acidate okyselovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy