Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cackled kdákal
cackled chichtal se
cackler žvanil
cackles kdáká
cackling kdákání
cacodaemon zlý duch
cacodemon zlý duch
cacodyl kakodyl
cacodylic kakodylický
cacoethes zlozvyk
cacoethes posedlost
cacography mazopis
cacophonic kakofonický
cacophonous nelibozvučný
cacophony nelibozvuk
cacti kaktus
cactus kaktus
cacuminal kakuminální
CAD počítačem podporované návrhářství
cad výrostek
cad nevychovanec
cad hrubián
CAD/CAM návrh a výroba podporované počítači
cadaster katastr
cadastral katastrální
cadastre katastr
cadaver mrtvola
cadaveric mrtvolný
cadaverine kadaverin
cadaverous mrtvolně bledý
cadaverous mrtvolný
cadavers mrtvoly
caddie nosič holí
caddie nosič golfových holí
caddied nošený
caddish související s někým nebo něčím
caddish náležící někomu nebo něčemu
caddy krabička s čajem
caddy nosič holí
cadence kadence
cadence spád
cadenced rytmický
cadenza výjimečně dobré umělecké dílo
cadenza obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu
cadet nejmladší syn
cadet kadet
cadet mladší syn
cadge vyžebrat
cadge podomně obchodovat
cadge žebrat
cadger podomní obchodník
cadger žebrák
Cadillac automobil značky Cadillac
Cadillac značka automobilů vyráběných v USA
Cadillacs od Cadillac
cadmium kadmium
cadmium cell NiCd baterie
cadmium yellow kadmiová žluť
cadmium yellow pale světlá kadmiová žluť
cadre schéma
cadre rámec
cadre kádr
cadres kádry
caduceus symbol zdravotnictví
caduceus tyč
caduceus hůl
caducity senilita
caducity vetchost
caducity slabost
caducous vadnoucí
Cady Cady
CAE Computer Aided Engineering
caecal cekální
caecum slepé střevo
Caesar Cézar

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy