Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Caesar římský císař
Caesar autokrat
Caesar Caesar
caesarean císařský řez
Caesarean císařský
Caesarian císařský
caesium cesium
caesura hranice
caesura překrývka
café káva
café kavárna
café bar
café au lait bílá káva
café noir černá káva
cafés kavárny
cafes restaurace
cafeteria restaurace se samoobsluhou
cafeteria jídelna
cafeteria bufet
caff restaurace
caff kavárna
caffeine kofein
caffeine addict kofeinová závislost
caftan kaftan
CAG skupina pro hodnocení karcinogenicity
cage zavřít do klece
cage vsítit branku
cage vězení
cage klec
cage cela
cage branka
caged zavřený
cages klece
cagey vychytralý
cagey váhavý
cagey úskočný
cagey mazaný
cagey opatrný
cagey obávající se podvedení či napadení
cagily opatrně
caginess opatrnost
caginess mazanost
cagoule druh nepromokavé bundy
cagy vychytralý
cagy váhavý
cagy úskočný
cagy mazaný
cagy obávající se podvedení či napadení
cagy opatrný
Cahill Cahill
cahoot spoluúčast
cahoots společenství
CAI počítačem podporovaná výuka
caiman aligátor
caiman kajman
Cain Kain
Cain Cain
Caine Caine
cairn mohyla
cairn keltská mohyla
cairngorm kouřový křemen
Cairo hl.m. - Egypt
Cairo Cairo
Cairo Káhira
caisson muniční vůz
caisson keson
caitiff mizera
caitiff darebák
caitiff lump
cajole klamat
cajole přimět lichocením
cajole přemluvit
cajoled přemluvený
cajoled oklamaný
cajolement lichocení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy