Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
cajoler lichotník
cajolery lichocení
cake sušenka
cake vdolek
cake dívka
cake moučník
cake koláč
cake spéci se
cake dort
cake buchta
cake zákusek
cake bochník
cake of kus něčeho
cake shop cukrárna
caked upečený
cakehole držka
cakehole klapačka
cakehole chlebárna
cakes moučníky
caking zasychání
Cal Cal
calabash tykev
calaboose vězení
Calais Calais
Calais město na severozápadním pobřeží Francie
Calais město na severozápadním pobřeží Francie
calamari oliheň
calamary kalmar
calamine kalamín
calamint saturejka
calamities kalamity
calamitous nešťastný
calamitous neblahý
calamitously nešťastně
calamity pohroma
calamity kalamita
calamus puškvorec
calando calando
calash kaleška
calcareous vápnitý
calcareous vápenatý
calcareous vápenný
calceolaria kalceolarie
calceolate pantoflíčkovitý
calcic vápnitý
calcic vápenný
calcic vápenatý
calciferol kalciferol
calciferous obsahující vápno
calcific vápnitý
calcification vápenatění
calcified zvápenatělý
calcify vápenatět
calcimine klihovka
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcine žíhat
calcine pražit
calcine kalcinovat
calcite vápenec
calcium vápník
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
calcium chloride chlorid sodný (NaCl)
calcium hydroxide hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)
calcium oxide kysličník vápenatý (CaO)
calculable vypočitatelný
calculate vypočítávat
calculate počítat
calculate kalkulovat
calculate vypočítat
calculated záměrný
calculated úmyslný
calculated vypočítaný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy