Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
call money hotové peníze
call off odvolat
call off the dogs ať mě tví přátelé nechají!
call off the strike odvolat stávku
call office telefonní stanice
call on vyzvat
call on nazývat
call option opční obchod
call out zvolat
call out vyvolávat
call out vyvolat
call sign volací znak
call tabs zkasírovat návštěvníky baru
call the shots rozhodovat o tom co se stane
call up výzva
call up povolávací rozkaz
call up zatelefonovat
call up telefonovat
call up vyvolat představu
call up předvolat
call up povolat do zbraně
call up zavolat
call up přivolávat
call up přivolat
call-back stažení z trhu
call-box telefonní budka
call-boy prostitut
call-girl prostitutka
call-in volná tribuna
call-up výzva
call-up povolávací rozkaz
calla kala
calla lily kala
callable vypověditelný
Callaghan Callaghan
Callahan Callahan
Callan Callan
callback zpětné volání
callboy prostitut
called zvaný
called zavolaný
called volaný
called volal
called nazvaný
called in zašel
caller návštěvník
callers volající
calligrapher krasopisec
calligrapher kaligraf
calligrapher kaligrafové
calligraphic krasopisný
calligraphist kaligrafista
calligraphy krasopis
calling povolání
calling card vizitka
calliope kalliopé
calliper dlaha s železných tyčí
callisthenics gymnastika
callosity zatvrdlina
callosity tvrdost
callosity mozolovitost
callosity mozol
callous bezcitný
callous tvrdý
callous zatvrdlý
callous necitelný
callous mozolovitý
callously necitlivě
callousness mozolovitost
callow neopeřený
callowness nezkušenost
calls volá
callus mozol
calm uchlácholit
calm uklidňovat se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy