Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Cambodia Kambodža
Cambodian Kambodžanka
Cambodian Kambodžan
Cambodian kambodžský
cambrian kambrium
cambric batist
Cambridge Cambridge
Cambridge univerzitní město na jihovýchodě Velké Británie
camcorder videokamera
Camden Camden
came přišli
came come/came/come
came šel
came přišel
came out vyšel
camel velbloud
camel s hair velbloudí srst
camel-hair z velbloudí srsti
camelhair velbloudí chlup
camelhair z velbloudí srsti
camellia kamélie
camelopard žirafa
Camelot hrad krále Artuše
camels velbloudi
cameo portrét
cameo kamej
camera kamera
camera fotoaparát
cameraman kameraman
cameraman fotoreportér
cameramen kameramani
cameras kamery
camerawoman kameramanka
camerawoman fotoreportérka
camerawork kamera
Cameron Cameron
Cameroon Kamerun
Cameroonian Kamerunec
Cameroonian Kamerunka
Cameroonian kamerunský
Camilla Kamila
Camilla Camilla
Camilla ženské křestní jméno
Camille Camille
Camino Camino
camion kamión
CAMIS Computer Assisted Minimally Invasive Surgery
camisole živůtek
camisole dámský nátělník
camlet kamelot
camomile heřmánek
camouflage maskování
camouflage maskovat
camouflage kamufláž
camouflaged maskovaný
camp utábořit
camp kemp
camp kempink
camp kempovat
camp tábořiště
CAMP program kontinuálního monitorování ovzduší
camp tábořit
camp tábor
camp down tábořit
camp follower souputník
camp meeting náboženské setkání
camp out tábořit
campacting zone zóna zhutnění
campaign vést kampaň
campaign tažení
campaign válečné tažení
campaign účastnit se válečného tažení
campaign kampaň
campaigned vedl kampaň
campaigner bojovník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy