Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acidic kyselý
acidification okyselování
acidification okyselení
acidified okyselený
acidify okyselovat
acidify okyselit
acidimetry acidimetrie
acidity acidita (vody)
acidity kyselost
acidly kysele
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acidophyte acidofyt
acidosis acidóza
acids kyseliny
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acidulent nakyslý
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
acinar hroznovitý
acinar acinární
acinose acinózní
ack-ack protiletadlový
ack-ack protivzdušný
acknowledge přiznat
acknowledge potvrdit
acknowledge uznat
acknowledge uznávat
acknowledge vzít na vědomí
acknowledge kvitovat
acknowledged uznávaný
acknowledged přijímaný
acknowledged potvrzený
acknowledgement uznání
acknowledgement poděkování
acknowledgement potvrzení
acknowledgement ocenění
acknowledgements uznání
acknowledgements poděkování
acknowledges uznává
acknowledges děkuje
acknowledging uznání
acknowledgment přiznání
acknowledgment přijetí
acknowledgment uznání
acknowledgments uznání
acme vrchol
acme nejvyšší dosažitelný bod
ACME Společnost pro všechno
acne trudovitost
acne akné
acolyte průvodce
acolyte pomocník
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
aconite oměj
aconitine akonitin
acorn špička
acorn hrot
acorn žalud
acorns žaludy
acoustic akustický
acoustical zvukový
acoustical akusticky
acoustically akustický
acoustician akustičtí
acoustics akustika
acquaint seznámit
acquaint informovat
acquaint obeznámit
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy