Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
campaigners bojovníci
campaigning předvolební kampaň
campaigns kampaně
campanile kampanila
campanological týkající se zvonařství
campanologist zvonař
campanology zvonařství
campanology kampanologie
campanulate zvonkovitý
Campbell Campbell
camper rekreant
camper karavan
camper táborník
campers kempující
campesino pracovník na farmě
campesino farmář
campfire táborák
campground tábořiště
camphor kafr
camphoric kafrový
camping táboření
camping kempování
camping kempink
camping autokempink
camping stanování
camping site autokemping
campion silenka
camps kempy
campsis trubač kořenující
campsite kemp
campus univerzita
campus areál školy nebo univerzity
campuses kampusy
campy kempový
Campylobacter Campylobacter
camshaft vačkový hřídel
Camus Camus
can umím
can mohu
can konzerva
can umět
can moci
can zadek
can plechovka
can konzervovat
can konev
can může
can moct
can kanystr
can dovede
can help it moci něčemu zabránit
Can I help you? Mohu vám pomoci?
can I help you? prosím?
can it přestaň s tím
can of food konzerva
can of worms starý problém
can opener otvírák na konzervy
can t nemohu
can t neumím
can t believe my ears nevěřit vlastním uším
can t believe my eyes nevěřit vlastním očím
can t have it both ways nutnost zvolit jen jednu možnost
can t help nemoci zabránit
can t make head nor tail of something nenacházet smysl
can t put my finger on it nemohu si vzpomenout
can t put my hands on it nevím kde to je
can t remember diddly-squat nepamatovat si ani hovno
can t see for looking být unaven hledáním
can t see the forest for the trees nevidět les pro stromy
can t stand nesnášet
can t stand nenávidět
can-do horlivý
can-opener otvírák na konzervy
Canaan Kanaán
Canaan Canaan

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy