Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Canaanite Kananejec
Canada Kanadský
Canada Canada
Canada Kanada
Canadian okres v USA
Canadian Kanaďanka
Canadian Kanaďan
Canadian kanadský
Canadians od Canadian
canal trubice
canal kanál
canal průplav
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
canalization kanalizace
canalize vykopat průplav
canalize usměrnit
canalize regulovat
canals kanály
canape kus chleba/topinky se syrem/kaviarem etc.
canard novinářská kachna
canaries kanáři
canary kanár
canary kanárek
canary fízl
canary bird kanárek
Canary Islands Kanárské ostrovy
canary orange kanárkově oranžový
canary yellow kanárkově žlutý
canary yellow žlutozelená barva
canary-yellow žlutozelená barva
canasta kanasta
Canaveral mys ve střední části východního pobřeží Floridy
Canberra hl.m. - Austrálie
Canberra hlavní město Austrálie
cancan kankán
cancel anulovat
cancel stornovat
cancel škrtnout
cancel odhlásit
cancel zrušit
cancel vyškrtnout
cancel škrt
cancel odvolat
cancel out znehodnocovat
cancel out rušit
cancel out vzájemně se rušit
cancel out vyrovnávat bilanci
cancel out rušit se
canceled zrušil
canceled přeškrtnutý
canceled zrušený
canceled odvolaný
canceled anulovaný
canceling rušení
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
cancelled odvolaný
cancelling odvolání
cancelling anulování
cancels odvolává
cancer rakovina
cancer unit risk jednotka rizika rakoviny
cancerous rakovinný
cancerous rakovinotvorný
cancerous trpící rakovinou
cancers rakoviny
Candace ženské křestní jméno

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy