Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
canonized svatořečil
canonized kanonizoval
canonry kanovnictví
canonry kanonikát
canons kánony
canopies baldachýny
canopies nebesa postelí
canopy kryt kabiny letadla
canopy baldachýn
canopy plátěná stříška
canopy nebesa
canopy vrchlík padáku
canopy bed postel s nebesy
canorous zpěvný
canorous melodický
cans bubny
cans konzervy
cans sudy
cans konve
cans plechovky
cant hantýrka
cant nakloněný
cant náklon
cant úkos
cant šikmý
cant zkosit
cant zkosený
cant žargon
cant lísavá řeč
cant sklon
cant převýšení
cant over převrátit
cant over převrhnout se
cantabile zpěvně
cantaloupe druh melounu
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
cantata kantáta
canted nakloněný
canteen kantýna
canteen závodní jídelna
canteen menza
canteen jídelna
canter cval
canter mírný běh
canter klusat
canter mírně běžet
canterbury stojan na noviny
canterbury stojan na časopisy
Canterbury Canterbury
canthus oční koutek
canticle hymnus
cantilever konzola
cantilever konzolový nosník
cantilevered upevněný na konzole
cantle zadní rozsocha (část) sedla
canto část básně
canton kanton
cantonal kantonální
Cantonese Kantonský
Cantonese Kantonské nářečí
cantonment kantonování
cantons kantony
cantor kantor
cantors kantoři

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy