Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
canuck frankokanaďan
Canuck Kanaďan
canuck francouz
Canute Canute
canvas plátěný
canvas plachtoví
canvas plachtovina
canvas kreslící plocha
canvas kanafas
canvas plátno
canvases plátna
canvass získávat hlasy
canvass diskutovat
canvass agitovat
canvass agitace
canvassed přesvědčený agitací
canvassed ovlivněný agitací
canvassed ovlivněný/přesvědčený agitací
canvasser skrutátor
canvasser agitátor
canvassers agitátoři
canvasses agituje
canvassing nábor
canvassing agitace
canyon kaňon
canyons kaňony
can´t nedovedu
can´t nemůže
caoutchouc kaučukový
caoutchouc kaučuk
cap čepka
cap čepec
cap víčko
cap uzávěr
cap baret
CAP Společná zemědělská politika
cap klobouček
CAP hlídkový let
CAP dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
cap čepička
cap čapka
cap čepice
cap-a-pie od hlavy k patě
capabilities schopnosti
capability způsobilost
capability schopnost
capable talentovaný
capable schopný
capable schopen
capably šikovně
capably schopně
capacious rozměrný
capacious prostorný
capacious obsáhlý
capacious objemný
capacious memory obsáhlá paměť
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capacitance kapacitance
capacitance kapacitní odpor
capacitate uschopnit
capacitate kvalifikovat
capacities kapacity
capacitive kapacitní
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capacity únosnost
capacity objem
capacity objem
capacity kapacita
capacity schopnost
capacity utilization vytížení
caparison čabraka
cape mys
Cape Horn mys Horn

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy